Omstilling

Bistand i jobbsøkerprosessen, CV, søknad, egenpresentasjon, intervjutrening.

Kurs/Workshop

Vi tilbyr skreddersydde, interaktive kurs rundt temaer som kommunikasjon, selvledelse, mål.

Profesjonell Coaching

Vi støtter og utfordrer ledere og medarbeidere til fleksibel tenkning og hensiktsmessige handlinger.

Vårt idegrunnlag

Våre program tar utgangspunkt i co-active coaching. Metoder og verktøy er bl.a. hentet fra positiv psykologi. Premisset som legges til grunn er et positivt menneskesyn og tillit til individets iboende evner og resurser. Bevisstgjøring er et gjennomgående nøkkelbegrep i utviklingen av selvforståelsen og avgjørende for innlæring av mer hensiktsmessig adferd.

Hva mener vi med bevisstgjøring? Utvikling av evne til å reflektere over hva vi tenker, trene på å ta stilling til hva vi legger til grunn for våre holdninger, skille mellom forstillinger og fakta, ha et reflektert forhold til tolkningsalternativer og merke etter hvilke følelser aktuelle tanker generer og visa versa. Ta stilling til hva vi ikke trenger å tenke på, trene på et avslappet hensiktsmessig fokus.

Selvforståelse skaper retning for verdibaserte valg. Verdibaserte valg bidrar til hensiktsmessig adferd som igjen kan gi mer energi/glede og fokus.

Vi i Personlig Lederutvikling støtter og utfordrer til handlingsorientert utvikling slik at våre kunder lettere kan nå sine private og bedriftsrelaterte mål.

idegrunnlag.shutterstock_small

Hvem er vi

Personlig Lederutvikling Web Res (5 of 9)

Anita Mydske 

Anita er sertifisert profesjonell coach fra The Coaches Training Institute CTI som er godkjent av ICF. Hun har i tillegg relevante kurs/moduler fra Universitet i Oslo, filosofi/kommunikasjon. Hun har de siste årene jobbet som coach, kursholder, samt med karriereomstilling.
Som tidligere akupunktør (TCM) har hun lag og bred erfaring som har overføringsverdi til hennes virke i dag.
Anitas kjernekompetanse er å bidra til klarhet og retning for den enkelte.

Siri Haukebø 

Siri har 11 års erfaring som profesjonell coach, og 7 års erfaring med karriereutvikling og jobbsøk. Tidligere erfaring er som leder og mellomleder fra kommunikasjonsbransjen og reiselivsnæringen.
Hun er internasjonalt sertifisert coach, foredragsholder og kursleder. Hun har CTI coachingutdanning, Leadership og ORSC – Organization and Relationship Systems Coaching, Gruppe- og Relasjonscoaching.
Siris unike kompetanse er et stort engasjement innen mellommenneskelige relasjoner og selvledelse.

Uttalelser fra kunder

Kontaktinformasjon

Personlig Lederutvikling AS
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo
post@personliglederutvikling.com

Referanser:
Mail/tlf.nr oppgis ved forespørsel

Siri Haukebø
Sertifisert coach
Tlf. +47 951 48 679
siri.haukebo@personliglederutvikling.com

Anita Mydske
Sertifisert coach
+47 934 06 546
anita.mydske@personliglederutvikling.com