Nedbemanning/Omstilling

Bistand i jobbsøkerprosessen, CV, søknad, egenpresentasjon, intervjutrening.

Kurs/Workshop

Vi tilbyr skreddersydde, interaktive kurs rundt temaer som kommunikasjon, selvledelse, mål.

Coaching

Vi støtter og utfordrer ledere og medarbeidere til fleksibel tenkning og hensiktsmessige handlinger.

Vårt idegrunnlag

Våre utviklingsprogram er basert på metoder hentet fra positiv psykologi. Premisset som legges til grunn er et positivt menneskesyn og tillit til individets iboende evner og resurser. Bevisstgjøring er et gjennomgående nøkkelbegrep i utviklingen av selvforståelsen og avgjørende for innlæring av mer hensiktsmessig adferd.

Hva mener vi med bevisstgjøring? Utvikling av evne til å reflektere over hva vi tenker, trene på å ta stilling til hva vi legger til grunn for våre holdninger, skille mellom forstillinger og fakta, ha et reflektert forhold til tolkningsalternativer og merke etter hvilke følelser aktuelle tanker generer og visa versa. Ta stilling til hva vi ikke trenger å tenke på, trene på et avslappet hensiktsmessig fokus.

Selvforståelse skaper retning for verdibaserte valg. Verdibaserte valg bidrar til hensiktsmessig adferd som igjen kan gi mer energi/glede og fokus.

Vi i Personlig Lederutvikling støtter og utfordrer til handlings orientert utvikling slik at våre kunder lettere kan nå sine private og bedriftsrelaterte mål.

idegrunnlag.shutterstock_small

Hvem er vi

Personlig Lederutvikling Web Res (5 of 9)

Anita Mydske 

Anita har de siste årene jobbet med coaching, kurs og karriereendring.
Som tidligere akupunktør har hun lang og allsidig erfaring med mennesker.
Hun er internasjonalt sertifisert coach ved CTI The Coaches Training Institute. I tillegg til helsefaglig/akupunktur utdannelse har hun kurs/moduler fra Universitet i Oslo som er relevante for hennes virksomhet i dag. Anitas kjernekompetanse og store engasjement er å bidra til bedre menneskelig ressursutnyttelse til inntekt for enkeltindivid og samfunn.

Siri Haukebø 

Siri har lang og bred erfaring med coaching og karriereutvikling. Tidligere erfaring er blant annet som leder og mellomleder fra kommunikasjonsbransjen og reiselivsnæringen. Hennes unike kompetanse er et stort engasjement innen mellommenneskelige relasjoner og selvledelse.
Sertifisert coach, foredragsholder og kursleder. Hun har CTI`s Leadership utdanning og ORSC – Organization and Relationship Systems Coaching.

Uttalelser fra kunder

Kontaktinformasjon

Personlig Lederutvikling AS
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo
post@personliglederutvikling.com

Siri Haukebø
Seniorkonsulent og partner
Tlf. +47 951 48 679
siri.haukebo@personliglederutvikling.com

Anita Mydske
Seniorkonsulent og partner
+47 934 06 546
anita.mydske@personliglederutvikling.com